Forsinkelse av data: L < 0 sekunder
Forsinkelse av data: 0 < L < 60 sekunder
Forsinkelse av data: 60 < L < 600 sekunder
Forsinkelse av data: 10 minutter < L < 1 time
Forsinkelse av data: 1 time < L < dag
Forsinkelse av data: L > dag
-------------------------------
Plot av seismogrammer:
24 timers seismogrammer
24 timers seismogrammer (filtrert)