Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk består av 33 seismiske stasjoner plassert i Norge og på de norske arktiske øyer. De fleste av stasjonene sender data i reell-tid og data blir behandlet sammen for å detektere og lokalisere jordskjelv i Norge og nærliggende områder. Dataene fra nettverket blir også brukt i vitenskapelige studier for bedre å forstå fordeling og årsaker til seismisitet i tillegg til jordas struktur.

Hovedansvaret for drift av nettverket og data-analyse er ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. NORSAR har en under-kontrakt for å delta i data prosessering og for å bidra med data fra utvalgte stasjoner.


Kontakt detaljer:
UIBbrygge Institutt for Geovitenskap
Universitetet i Bergen
Allegaten 41,
5007 Bergen
Norge.
tlf: +47 55 58 36 00
jordskjelv tlf: +47 55 58 26 17
http://www.uib.no/geoNORSAR NORSAR
Gunnar Randers vei 15,
N-2007 Kjeller
Norge.
tlf: +47 63 80 59 00
jordskjelv tlf: 90873484
http://www.norsar.no


Prosjektet er finansiert av:
olf
Oljeindustriens Landsforening
uib
Universitetet i Bergen