Meld fra om følt jordskjelv

22.09.2017 kl 10:00 GMT/UTC (22.09.2017 kl 12:00 lokal tid). - Halhjemsmarka 193B

Velg jordskjelvet du merket fra listen over.

Hvis jordskjelvet du merket ikke står i listen, så kan du melde om nytt jordskjelv.