Meld fra om følt jordskjelv

15.09.2021 kl 13:13 GMT/UTC (15.09.2021 kl 15:13 lokal tid) -
17.09.2021 kl 16:39 GMT/UTC (17.09.2021 kl 18:39 lokal tid) -

Velg jordskjelvet du merket fra listen over.

Står ikke jordskjelvet i listen? Da kan du registrere et nytt jordskjelv.