Meld fra om følt jordskjelv

16.05.2022 kl 10:08 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:08 lokal tid) - Brennslettveien 21, 8613 Selfors
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Mo i Rana
16.05.2022 kl 10:09 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:09 lokal tid) - Mo i Rana
16.05.2022 kl 10:09 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:09 lokal tid) - Altermarka
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Kariåsen- Gruben
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Heiryggen 8614 mo i rana
16.05.2022 kl 10:00 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:00 lokal tid) - BÃ¥smo
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Hegreveien, BÃ¥smoen
16.05.2022 kl 10:09 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:09 lokal tid) - Åga
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Nordsjona
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Storforshei
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Granhåjen, Båsmoen
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Røssvoll
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Storforshei
16.05.2022 kl 10:12 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:12 lokal tid) - Utskarpen
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Johannesburg, 8614 Mo i Rana
16.05.2022 kl 10:15 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:15 lokal tid) - Røssvoll flyplass
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Båsmobakken, båsmo
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Selfors Mo i Rana
16.05.2022 kl 10:00 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:00 lokal tid) - Ytteren, Mo i Rana
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Ytteren
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Korgen
16.05.2022 kl 11:00 GMT/UTC (16.05.2022 kl 13:00 lokal tid) - Møllerveien
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Buegata
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Hemnesberget
16.05.2022 kl 10:00 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:00 lokal tid) - Gruben, revelheivei
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Sandnessjøen
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Granheiveien
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Gaukveien, BÃ¥smoen
16.05.2022 kl 10:07 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:07 lokal tid) - Bjerkadalen
16.05.2022 kl 10:10 GMT/UTC (16.05.2022 kl 12:10 lokal tid) - Alterneset

Velg jordskjelvet du merket fra listen over.

Står ikke jordskjelvet i listen? Da kan du registrere et nytt jordskjelv.