Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk

Seismografen som ble installert i Bergen Museum i 1905 var forløperen til det Norske Nasjonale Seismiske Nettverk (NNSN). Siden det har flere enkeltstasjoner, mindre lokale nettverk og "arrays" (seismiske antenner) vært i drift. Fra 1992 ble alle stasjoner, unntatt NORSAR (Norwegian Seismic Array) arrayene, formelt samlet i det nasjonale nettverk. Norsk oljeindustri har støttet driften av seismiske stasjoner ved UiB siden 1984. NNSN finansieres i dag av Universitetet i Bergen og Oljeindustriens Landsforening. Institutt for Geovitenskap er ansvarlig for driften.

Seismiske stasjoner i Norge i ett tidsperspektiv. Fra toppen: Svarte streker indikerer stasjoner i Bergen, tynne røde streker er andre UiB stasjoner, tykke røde streker er NORSAR arrays og tynne brune og svarte streker er tidsbegrensede lokale nettverk drevet av både UiB og NORSAR. Forkortelser: WWSSN: World Wide Standardized Seismic Network. NORESS, ARCESS og SVAESS er NORSAR arrays.

Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) og andre seismiske stasjoner i Norge. Blå symboler er NNSN stasjoner og røde er NORSAR arrays. Stasjon JMIC er drevet av NORSAR

Typical NNSN station

Et eller flere seismometre er plassert utenfor et hus for å unngå støy fra bevegelser i huset. Fra seismometeret går en kabel til registreringsenheten, som typisk er en analog til digital omformer og en PC. Fra PC'en går dataene til UiB via Internett.

Typisk NNSN innendørs installasjon av en stasjon.

Typisk sensor installasjon

Det er viktig at seismometeret er installert med kontakt til grunnfjellet for å unngå støy fra det øverste jordlaget. En typisk NNSN installasjon består av et plastrør støpt fast på fjellet ("Bedrock") og festet med jernbolter boret ned i fjellet. Installasjonen er nedgravd for å unngå støy fra vinden. Denne type installasjon blir brukt for å måle signaler med frekvenser ned til 0.2 Hz og er godt egnet til å registrere norske jordskjelv.

Skjematisk illustrasjon av installasjon. Installasjonen er under bakken ("Surface").

En kortperiodisk sensor klar for installasjon

Seismiske stasjoner på Jan Mayen

Jan Mayen er vår utpost i Norskehavet. Her er Norges eneste aktive vulkan, Beerenberg, og også de største jordskjelv. Data fra Jan Mayen overføres via satellitt til fastlandet slik at man kontinuerlig kan overvåke Beerenberg.

 

Beerenberg vulkan

Stasjonen nær Beerenberg får energi fra en vindmølle og et solpanel. Seismometret er installert i den gule boksen til høyre. Data sendes via radio til den sentrale basen på Jan Mayen.

Bredbåndstasjoner i NNSN

Bredbåndstasjoner er spesielt godt egnet til å registrere globale jordskjelv. De må kunne registrere meget lave frekvenser, helt ned til 0.001 Hz, dvs. svingninger med en periode på 1000 sekunder. Dette krever meget stabile temperaturforhold, og stiller dermed spesielle krav til installasjonen. Det er 5 slike stasjoner i NNSN.

 

Stasjonen i Ny Ålesund, Svalbard. På bildet til høyre vises nedgangen til stasjonen og til venstre en skjematisk tegning. Seismometret er plassert i nederste rom for å unngå trykk- og temperaturvariasjoner.

Stasjonen i Kongsberg gamle sølvgruve. Dette er en av verdens beste stasjoner på grunn av sin plassering langt inne i fjellet

Datastrøm i NNSN

NNSN og offentligheten

NNSN oppdaterer kontinuerlig sin hjemmeside med opplysninger om siste skjelv i Norge.
Kartet viser hendelser fra de siste 10 dager

NNSN is continually updating information about Norwegian earthquakes on our web page. The map shows events from the last 10 days.

På NNSNs hjemmeside kan alle se eller hente data

I tilfelle et skjelv er følt samler NNSN inn informasjon fra publikum, manuelt og via hjemmesiden.

NNSN har 24 timers telefonservice hvor publikum kan henvende seg med spørsmål om aktuelle skjelv. Arbeidstid: 55 58 34 10, 55 58 36 00, ellers 55 14 00 98, 55 12 27 23 eller 55 93 70 73.

Bruk av data

Rocknes ulykken

I forbindelse med Rocknes ulykken 19. januar 2004 registrerte NNSN stasjonene rundt Bergen et usædvanlig signal. Seismogrammene viser registreringen av de kraftigste rystelsene ved de seismiske stasjonene: ASK: Askøy, BER: Universitetet i Bergen, EGD: Espegrend og RUND: Rundemannen. Første tidsmarkering er klokken 15:32:10 GMT svarende til 16:32:10 lokal tid. Tidsskalaen er sekunder.